TeamTreees

Youtuber Mr. Beast objavio je 25. 10. 2019. video u kojemu je pozvao ljude da se probude te da sebi, … Više

Akcija Eko grupe

Vađenje čavlića iz kore drveća Eko grupa koju vodi učitelj Ivan Tomičić osmislila je i provela zanimljivu dvodnevnu akciju (15. … Više